win server 2008 R2

Giảm giá!
xK1RM

Giá: 15.000 đ 20.000đ

bản 64bit và 32bít

Support

bản 64bit và 32bít