thiết kế banner hội nghị, hội thảo, tổng kết, sinh nhật

bn1

Giá: 300.000 đ

DỊCH VỤ MÔ TẢ BÁO GIÁ
Thiết kế banner website, facebook, ảnh bìa
+ Thiết kế mới hoàn toàn

+ Khách hàng cung cấp dữ liệu cần có trong Banner.

+ Đảm bảo tính thẩm mỹ về bố cục, truyền đạt thông điệp hiệu quả, phục vụ cho quảng cáo.

+ Số lần chỉnh sửa khách hàng hài lòng

+ Thời gian hoàn thành: 1 – 2 ngày

200000 VNĐ

Thiết kế logo
+ Thiết kế sáng tạo mới mẻ

+ Thiết kế mẫu 1-3 logo

+ Đảm bảo tính thẩm mỹ phù hợp với từng lĩnh vực

+ Hỗ trợ chỉnh sửa 3 lần

+ Ý nghĩa logo

+ Thời gian hoàn thành 4-6 ngày

1500.000 VNĐ
Thiết kế backdrop sự kiện, hội nghị, sinh nhật
+ Thiết kế dựa trên ý tưởng của khách hàng. Hỗ trợ lên ý tưởng thiết kế

+ Bố cục hợp lý, đảm bảo tính thẩm mỹ đúng với nhận diện thương hiệu của khách hàng

+ Hỗ trợ chỉnh sửa khách hài lòng

+ Thời gian hoàn thành 1-2 ngày

400.000VNĐ
Thiết kế Standee
+ Thiết kế mới hoàn toàn

+ Đưa đầy đủ thông tin mà khách hàng yêu cầu

+ Đảm bảo tính thẩm mỹ phù hợp với từng lĩnh vực

+ Hỗ trợ chỉnh sửa khách hài lòng

+ Thời gian hoàn thành 1-2 ngày

200.000 VNĐ
Thiết kế tờ rơi, tờ gấp
+ Đưa đầy đủ thông tin khách hàng yêu cầu lên tờ rơi

+ Thiết kế ấn tượng, hình ảnh bắt mắt, tinh tế.

+ Thiết kế theo quy chuẩn, đảm bảo hiệu quả quảng cáo và hiệu quả truyền thông cho thương hiệu.

+ Hỗ trợ chỉnh sửa 2 lần cho khách hàng.

+ Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc thiết kế.

+ Kích thước: khổ a3, a4, a5, a6

+ Thời gian thiết kế: 2-3 ngày

250000 VNĐ
Thiết kế thẻ đeo, thẻ VIP, thẻ bảo hành…
+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, sử dụng tone màu phù hợp với sản phẩm.

+ Thời gian thiết kế 1- 2 ngày

200000VNĐ
Thiết kế hồ sơ năng lực profile công ty
+ Thiết kế mới hoàn toàn

+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu quả marketing.

+ Hỗ trợ chỉnh sửa hài lòng

300.000 VNĐ
Thiết kế thiệp mời, phong bì thư
+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ, sử dụng tone màu phù hợp với sản phẩm.

+ Thời gian thiết kế 1- 2 ngày

200.000  VNĐ
Thiết kế menu, thực đơn
+ Thiết kế mới hoàn toàn

+ Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ và tính logic.

+ Hỗ trợ chỉnh sửa hài lòng

+ Khách hàng được nhận toàn bộ file gốc thiết kế.

Trang bìa: 300.000 VNĐ

Trang nội dung: 200.000 VND