Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 , 10.10 và 10.11

Giảm giá!
mac

Giá: 50.000 đ 100.000đ

các hệ điều hành: Maverisks, Mountailion, Lion, Snow Leopard.

Support

Mac OS X El Capitan (10.11)

 

[​IMG]

Máy được hỗ trợ

 • iMac (Mid 2007 và mới hơn)
 • MacBook (Late 2008, Early 2009 và mới hơn)
 • MacBook Pro (Mid/Late 2007 và mới hơn)
 • MacBook Air (Late 2008 và mới hơn)
 • Mac mini (Early 2009 và mới hơn)
 • Mac Pro (Early 2008 và mới hơn)

Máy Mac của bạn cần:

 • 2 GB RAM tối thiểu
 • Ít nhất 8 GB bộ nhớ trong
 • Mac OSX Yosemite 10.10
  [​IMG]

  Máy được hỗ trợ

  • iMac (Mid 2007 hoặc mới hơn)
  • MacBook (Late 2008 Aluminum, hoặc Early 2009 hoặc mới hơn)
  • MacBook Pro (Mid/Late 2007 hoặc mới hơn)
  • MacBook Air (Late 2008 hoặc mới hơn)
  • Mac mini (Early 2009 hoặc mới hơn)
  • Mac Pro (Early 2008 hoặc mới hơn)
  • Xserve (Early 2009)

  Máy Mac của bạn cần:

  • 2 GB RAM tối thiểu
  • Ít nhất 8 GB bộ nhớ trong

  Tải về

  www.fshare.vn/file/TVXTD9TAFT/
  Mac OS X 10.9

  [​IMG]

  Máy được hỗ trợ

  • iMac (Mid 2007 hoặc mới hơn)
  • MacBook (Late 2008 Aluminum, hoặc Early 2009 hoặc mới hơn)
  • MacBook Pro (Mid/Late 2007 hoặc mới hơn)
  • MacBook Air (Late 2008 hoặc mới hơn)
  • Mac mini (Early 2009 hoặc mới hơn)
  • Mac Pro (Early 2008 hoặc mới hơn)
  • Xserve (Early 2009)

  Máy Mac của bạn cần:

  • 2 GB RAM tối thiểu
  • Ít nhất 8 GB bộ nhớ trong

  Mac OS X 10.8.4

  [​IMG]

  Máy được hỗ trợ

  • iMac (Mid 2007 hoặc mới hơn)
  • MacBook (Late 2008 Aluminum, hoặc Early 2009 hoặc mới hơn)
  • MacBook Pro (Mid/Late 2007 hoặc mới hơn)
  • MacBook Air (Late 2008 hoặc mới hơn)
  • Mac mini (Early 2009 hoặc mới hơn)
  • Mac Pro (Early 2008 hoặc mới hơn)
  • Xserve (Early 2009)

  Máy Mac của bạn cần:

  • 2 GB RAM tối thiểu
  • Ít nhất 8 GB bộ nhớ trong
  • Mac OS X 10.7.4
   [​IMG]

   Máy được hỗ trợ

   • iMac (Mid 2007 hoặc mới hơn)
   • MacBook (Late 2008 Aluminum, hoặc Early 2009 hoặc mới hơn)
   • MacBook Pro (Mid/Late 2007 hoặc mới hơn)
   • MacBook Air (Late 2008 hoặc mới hơn)
   • Mac mini (Early 2009 hoặc mới hơn)
   • Mac Pro (Early 2008 hoặc mới hơn)
   • Xserve (Early 2009)

   Máy Mac của bạn cần:

   • 2 GB RAM tối thiểu
   • Ít nhất 8 GB bộ nhớ trong
   • Mac OS X 10.6.3
    [​IMG]

    Máy được hỗ trợ

    • iMac (Mid 2007 hoặc mới hơn)
    • MacBook (Late 2008 Aluminum, hoặc Early 2009 hoặc mới hơn)
    • MacBook Pro (Mid/Late 2007 hoặc mới hơn)
    • MacBook Air (Late 2008 hoặc mới hơn)
    • Mac mini (Early 2009 hoặc mới hơn)
    • Mac Pro (Early 2008 hoặc mới hơn)
    • Xserve (Early 2009)

    Máy Mac của bạn cần:

    • 2 GB RAM tối thiểu
    • Ít nhất 8 GB bộ nhớ trong