bảo trì server

Giảm giá!
server

Giá: 300.000 đ 500.000đ

bảo trì toàn bộ server

  1. bảo trì phần cứng (làm mát, vệ sinh, tra dầu quạt…)
  2. bảo trì phần mềm (virus, lỗi bảo mật, lỗi truy cập,
Support

bảo trì toàn bộ server

  1. bảo trì phần cứng (làm mát, vệ sinh, tra dầu quạt…)
  2. bảo trì phần mềm (virus, lỗi bảo mật, lỗi truy cập,….)