Aethra AC2032

Giảm giá!
AS2451

Giá: 600.000 đ 10.000.000đ

*** Dùng trong kết nối leasedline của mạng truyền dẫn của bưu điện & VDC  ***
Bộ thiết bị đầu cuối mạng có độ linh hoạt cao, kết nối trực tiếp DTE với serial / hoặc giao diện E1 tới mạng ATM thông qua một đường dây thuê bao số với tốc độ bit cao
Type: SHDSL
Speed: 64Kbps – 2Mbps
Interface: V35 & E1
AC 2032 là bộ thiết bị đầu cuối mạng có độ linh hoạt cao, kết nối trực tiếp DTE với serial và/hoặc giao diện E1 tới mạng ATM thông qua một đường dây thuê bao số với tốc độ cao.
Support
Kịch bản áp dụng:
– Mạng LAN băng thông rộng (BroadBand LAN connection)
– Ứng dụng VPN trên nền mạng Internet, Intranet, Extranet
– Ứng dụng Backup số liệu (ISDN TA)
– Dịch vụ giá trị gia tăng (Value-added Service)

 

Thông số kĩ thuật:
– Type: SHDSL
– Speed: 64Kbps – 2.3Mbps/2w
– Interface: V35 & E1
AC 2032 là bộ thiết bị đầu cuối mạng có độ linh hoạt cao, nó kết nối trực tiếp DTE với serial và/hoặc giao diện E1 tới mạng ATM thông qua một đường dây thuê bao số với tốc độ bit cao.