Máy tính ping thì thấy nhưng truy cập không được

Bạn có 2 máy tính, máy A ping thấy máy B nhưng không thể truy cập được máy B, mặc dù máy B đã share và add user Everyone, tuy nhiên máy B thì truy cập được máy A. Đây là trường hợp thực tế mình gặp và 3 tuần liền mình tìm hiểu trên các diễn đàn và blog thì toàn được hướng dẫn add user Everyone nhưng vẫn không được. Và cuối cùng thì mình cũng đã xử lý được, chia sẻ với các bạn để các bạn nếu có gặp thì tham khảo nhé
+ Trước tiên, bạn mở Local security policy bằng 1 trong những cách bên dưới:
Start -> Programs -> Administrative Tools -> Local Security Policy
hoặc
Start -> Run -> gõ secpol.msc và enter
hoặc
Start -> Run -> gõ gpedit.msc  và enter  -> Computer Configuration -> Windows Settings
+ Tiếp theo vào Security Settings -> Local Policies -> User Rights Assignment
Sau đó, Double click vào mục Access this computer from the network và thêm user Everyone vào nếu chưa có.
+ Tiếp theo, bạn vào mục security settings / local policies / user rights assignment ở muc Deny access to this computer from the network  bạn remove user GUEST đi
Giờ bạn thử lại xem thử có đã truy cập được chưa nhé.
Nếu bạn có cách nào hay thì chia sẻ ở bên dưới nhé.

hướng dẫn chi tiết:

Sản Phẩm Liên Quan